Nix / Gerber

Empire

26.04.2018 – 26.05.2018

Nix/Gerber
Rift, 2016
Pigment print
177,8 x 121,92 cm
© Lori Nix/Kathleen Gerber, Galerie Klüser

HOME, Slider (Ausschnitt):
Studioansicht, Detail des Dioramas für das Werk ‘Rift’ © Lori Nix/Kathleen Gerber

Galerie Klüser 2, Türkenstr. 23

 

Galerie Klüser

Georgenstr. 15
80799 München

Tel. +49 (0) 89 3 840 810

galerieklueser.com

Opening hours

Tue – Fri 11.00 am – 6.00 pm
Sat 11.00 am – 2.00 pm

accessibility restricted